זמני התפילה במרכז ברסלב נתניה

תפילות יום חול שחרית בברסלב נתניה

מניין א’- 7:30- הודו ל-ה’

מניין ב’- 9:00 – הודו ל-ה’

מנחה גדולה- 13:30 כל יום

מנחה וערבית כ-15 דקות לפני השקיעה


שבת קודש בברסלב נתניה

קבלת שבת ומנחה בזמן הדלקת נרות

זמירות וריקודים באווירה מיוחדת

שחרית-8:00 הודו ל-ה’

שיעור מיוחד כשעה לפני מנחה בשיח חברים וליקוטי הלכות

מנחה וסעודה שלישית כשעה לפני השקיעה

 

Prières jours de semaines Breslev Netanya

Premier office: 7h30 'Odou'

Second office: 9h00 'Odou'

Minha Gedola: 13h30

Minha et Arvit: 15 min avan la 'Shkia'

 


Shabat Kodech Chez Bresslev Netanya

Arcueil du Shabat et Minha a l'heure de l’allumage des bougies

Chants et danses dans une ambiance particulière

Office du matin: 8h00 'Odou'

Cours spécial environ une heure avant Minha 'discutions entre amis' et 'Likoutey Alahot'

Minha et troisième repas: environ une heure avant le coucher du soleil