לימודים במרכז ברסלב נתניה

כולל בוקר

מ-10:15 ועד 13:30

מלגה למתמידים (נשוי-800 ₪ רווק- 500 ₪ )

סדר לימוד

 

לימודים במרכז ברסלב

 • חוק לישראל
 • ליקוטי מוהר"ן
 • שולחן ערוך
 • גמרא
 • וחוק ברסלב

 

 

 

 

כולל ערב

מ-16:30 עד 19:30

מלגה למתמידים: 300 ₪

סדר לימוד

לימודים במרכז ברסלב

 • שולחן ערוך
 • חוק ברסלב
 • וסיפורי מעשיות

התבודדות- בכל יום בשעה בשעה 15:00 חברותא בשדה

שיעורים לבעלי בתים: בכל יום בבוקר עם הכולל,

וגמרא– בכל יום מ19:30 ועד 20:30 (שבת שעה לפני מנחה)

Kollel du matin

De 10h15 a 13h30

Frais d'inscription a l’étude 800 ₪ célibataires 500 ₪

 

Sujet d’études

etude au centre Breslev Netanya

 • Hok LeIsrael
 • Likoutey Moran
 • Shoulhan Aroukh
 • Talmud (Guemara)
 • Hok Breslev

 

Kollel du soir

De 16h30 a 16h30

Frais d'inscription a l’étude 300 ₪

Sujet d’études

לימודים במרכז ברסלב

 

 • Shoulhan Aroukh
 • Hok Breslev
 • Sipourei Maasiot

Hitbodedout tous les jours a 3h00 Avrouta dans la nature

Cours tous les jours dans la matinée avec le kollel pour les gens qui travaillent

Cours de Guemara tous les jours de 19: 30 à 20h30 (samedi une heure avant Minha)